Звільнення від сплати ЄСВ

  
Текст питання:   

Я військовий пенсіонер. Зареєстрований як фізична особа-підприємець. Сплачую єдиний соціальний внесок. Мені виповнилось 60 років. Подав до податкової інспекції заяву про звільнення від сплати єдиного внеску у зв'язку із досягненням пенсійного віку. У відповідь отримав листа, у якому написано про те, що я, як ФОП і військовий пенсіонер, зобов'язаний сплачувати ЄСВ. Чи правильна відповідь податкової інспекції? Що можна зробити, аби не платити соціальний внесок? Ось копія листа податкового органуВідповідь:   

Зміст отриманого вами листа ГУ ДФС у м. Києві відповідає змісту листа ДФСУ від 1 вересня 2015 р. № 8285/3/99-99-17-03-03-14, у якому викладено позицію, що фізичні особи-підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не є пенсіонерами за віком і повинні нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальних підставах.

Вважаю, таку позицію хибною щодо тих приватних підприємців, які отримують пенсію за вислугу років (наприклад, військові пенсіонери) і досягли 60 річного віку.

Зокрема, у листі ГУ ДФС у м. Києві є посилання на постанови Верховного Суду України від 15 квітня 2014 р. у справах №№ 21-57а14, 21-70а14, 21-25а14. Але усі ці постанови були прийняті на користь фізичних осіб-підприємців у справах за їх позовами про визнання протиправними та скасування вимог управління Пенсійного фонду України про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Важливо відзначити, що у справі № 21-25а14 Верховний Суд України зробив висновок, який має відношення і вашого випадку. Так, Верховний Суд України зазначив, що «особи, яким призначені пенсії зі зменшенням пенсійного віку відповідно до статті 55 Закону № 796-XII (Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), є пенсіонерами за віком, і це відповідає Прикінцевим положенням Закону № 1058-ІV (Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). Таким чином, ФОП, які отримують зазначену пенсію і які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на підставі частини четвертої статті 4 Закону № 2464-VI (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»), проте не позбавлені права сплачувати цей внесок на добровільній основі».

У листі ГУ ДФС у м. Києві написано: «Отже, Верховний Суд України дійшов висновку, що термін «пенсіонер за віком» у тлумаченні частини четвертої статті 4 Закону №2464 включає в себе як осіб, які отримують пенсію за віком після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років (стаття 26 Закону № 1058), так і осіб, яким пенсію за віком призначено за пільговими умовами відповідно до статті 55 Закону №796-ХІІ або статті 13 Закону №1788-ХІІ, тобто до досягнення 60 річного віку».

Але Верховний Суд України не робив висновку щодо терміну «пенсіонер за віком» у постановах, ухвалених у справах №№ 21-57а14, 21-70а14, 21-25а14.

Постанова Верховного Суду України від 15 квітня 2014 р. у справі № 21-59а14 не може бути прийнята за взірець при вирішенні вашого права на звільнення від сплати соціального внеску, бо, по-перше, із неї не вбачається, чи виповнилось позивачу 60 років. По-друге, цією постановою не вирішено спір по суті, а лише передано справу на новий розгляд до касаційної інстанції.

На мою думку, право на отримання пенсії за вислугу років не позбавляє прав, що належать вам, як особі, яка має право на отримання пенсії за віком. Проблемним є те, що законом не передбачено процедури звільнення приватного підприємця від сплати соціального внеску, окрім подачі до податкового органу заяви довільного змісту із викладенням обставин, у зв'язку із якими особа підлягає звільненню від сплати соціального внеску. Такими обставинами за Законом №2464-VI може бути те, що особа є пенсіонером за віком або інвалідом та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Якщо ви готові оскаржувати у суді рішення податкового органу про стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску, пропоную подати до податкової інспекції заяву, зміст якої наводиться нижче. Щодо наступних ваших дій у разі відмови податковим органом, винесення податковим органом рішення про стягнення заборгованості за сплату соціального внеску тощо, варто звертатися за консультацією до юриста.

Начальнику ДПІ

Іваненка П.П.

З А Я В А

Я звертався із заявою про звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У відповідь отримав листа, в якому зазначається, що фізичні особи-підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років і які обрали спрощену систему оподаткування, не є пенсіонерами за віком, а тому не звільняються від сплати єдиного внеску.

У зв'язку із цим вважаю за необхідне відзначити, що право на пенсійне забезпечення, загальні умови призначення пенсій, порядок їх нарахування та розміри визначаються, зокрема, Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року №1788-ХІІ (надалі - Закон №1788) та Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-ІV (надалі - Закон №1058).

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року №2464-VI (надалі - Закон №2464), відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 якого платниками єдиного внеску є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону №2464 особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Отже, підставою для звільнення від сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є сукупність двох обставин: 1) якщо фізична особа-підприємець є пенсіонером за віком або інвалідом, 2) якщо така особа отримує відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу.

Відповідно до статті 2 Закону № 1788 трудові пенсії діляться на пенсії: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.

Частиною першою статті 9 Закону №1058 за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Зміст положень статей 12-18 розділу другого Закону №1788 свідчить про те, що пенсії за віком підрозділяються на:
- пенсії за віком на пільгових умовах, зокрема для працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії (статті 13 і 14);
- пенсії за віком громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (стаття 15);
- пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейських (стаття 16);
- пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства (стаття 17)
- пенсії за віком окремим категоріям громадян, а саме: особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), і диспропорційним карликам (стаття 18).

Отже, аналіз вище зазначених норм пенсійного законодавства свідчить про те, що пенсія, призначена за віком, може бути призначена достроково, тобто до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону №1058.

Статтею 1 Закону №1058 поняття «пенсія» визначене як щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом. «Пенсіонер» визначено як особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до статті 2 Закону № 1788 пенсії за вислугу років відносяться до окремого виду трудових пенсій, призначаються незалежно від досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, і регулюються спеціальними нормативно-правовими актами (наприклад, Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Законом України «Про державну службу» тощо).

Пенсійне забезпечення є складовою конституційного права на соціальний захист. Про це зазначено у першому абзаці пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України.

За змістом вказаних законів та у відповідності з висновком, якого дійшов Конституційний Суд України в своєму рішенні від 26 листопада 2013 року №1-14/2013 (№11-рп/2013), право на пенсію за віком особа набуває не лише після досягнення загально визначеного пенсійного віку чи пенсійного віку, встановленого спеціальним законодавством, а також у разі дострокового виходу на пенсію за певних обставин (п. 2.1 мотивувальної частини).

Згідно до статті 151-2 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Враховуючи викладені вище правові норми, зміст частини четвертої статті 4 Закону №2464 поширюються на фізичних осіб-підприємців, які отримують пенсію за вислугу років, а, значить, звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Аналіз норм наведених вище законів дає підстави вважати, що «пенсіонер за віком» - це особа, яка набуває право на отримання пенсії не лише після досягнення загальновизначеного пенсійного віку, а також після досягнення віку, встановленого спеціальним законодавством, і у разі дострокового виходу на пенсію за певних обставин.

Фізична особа-підприємець, яка є пенсіонером і отримує інший вид пенсії, ніж пенсія за віком, набуває прав особи, що отримує пенсію за віком, відповідно до частини першої статті 10 Закону України №1058, згідно з якою особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника) призначається один із цих видів пенсії за її вибором. Тобто, якщо фізична особа-підприємець мала право на пенсію за віком, але вибрала пенсію у зв'язку з втратою годувальника, то така фізична особа-підприємець має право на звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оскільки вибір виду пенсії не позбавляє набутого права, що пов'язане з певним віком.

Обов'язок пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років сплачувати платежі до держави на рівні із іншими особами, переліченими у ст. 4 Закону № 2464, коли пенсіонери, які отримують пенсію за віком звільнені від такого обов'язку, ставить в нерівні умови перших.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором.
На даний час я маю право вибору щодо отримання пенсії за віком або пенсії за вислугу років. Право на отримання пенсії за вислугу років не позбавляє мене прав, що належать мені, як особі, яка має право на отримання пенсії за віком.

В силу норми ч. 2 ст. 19 Конституції України посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.

Із огляду на викладене вище, цією заявою повідомляю, що як пенсіонер, який має право на отримання пенсії за віком, я звільнений від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску.

_____________ П.П.Іваненко

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги