Как расторгнуть договор с провайдером Интернета

  
Вопрос:   

Я хочу расторгнуть договор с провайдером Интернет-связи. Типовый договор об оказании телекоммуникационных услуг я подписал на 1 год. Одним из пунктов этого договора предусмотрено, что в случае досрочного расторжения этого договора по инициатеиве абонента, последний обязуется оплатить неустойку в расчете  на количество месяцев, которое осталось до окончания срока действия договора. До окончания моего договора осталось еще 6 месяцев. Можно ли как-то избежать выплаты неустойки?Ответ:   

Можно ограничиться оплатой неустойки только за 1 месяц, а не за 6. Предлагаю подать провайдеру заявление такого содержания:

«Типововим договором про надання телекомунікаційних послуг, що підписаний між нами, передбачено можливість розірвання договору за ініціативою абонента.

Згідно частини 3 статті 651 Цивільного кодексу України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі, якщо право на таку відмову встановлено договором, договір є розірваним.

Пунктом 3.6.3 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, які затверджені Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 р. за № 2150/22462, передбачені права споживача. Серед них вказано і право дострокового розірвання договору на письмову вимогу споживача за умови попередження ним оператора, провайдера у визначений у договорі строк, але не пізніше ніж за 30 календарних днів.

Повідомляю Вас про відмову від споживання телекомунікаційних послуг і розірвання договору».

Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги